Vej­le som fri­kom­mu­ne

Som frikommune har vi fra 2012-2017 haft muligheden for at udfordre statens regler og love gennem 50 forskellige forsøg, som nu er blevet evalueret. Du kan læse mere om forsøgene herunder.

 • Vedtægt for Vejle kommunes frikommuneforsøg

  Alle vores frikommuneforsøg er samlet i den såkaldte frikommunevedtægt, som du kan læse her. (pdf)

 • Arbejdsmarkedsudvalget

  Du kan hente evalueringerne af forsøgene på Arbejdsmarkedsudvalgets område her. (pdf)

  Det drejer sig om følgende forsøg:

  -Aftale og handleplan
  -Enkeltydelser - den der kender borgeren, behandler ansøgningen
  -Ensretning af regler for udbetaling til personer i aktive tilbud
  -Flere praktikpladser til unge
  -Individuelle samtaler til alle
  -Individuelle tilbud til alle
  -Fælles opstart af sygedagpengesager
  -Resultatbaseret løntilskud til ledige i private virksomheder
  -Iværksætterforløb i egen virksomheder
  -Udvidelse af virksomhedspraktik fra 4 til 26 uger
  -Pitstop i uddannelse
  -Seniorjob i private virksomheder
  -Udvidet virksomhedspraktik for forsikrede ledige
  -En indgang, når man søger kontanthjælp
  -Førtidspension under Arbejdsmarkedsudvalgets område
  -Revurdering af fleksjobvisiterede
  -Smart og smidig administration af transportbevillinger og udbetalinger
  -Registreringsbeviser til udlændinge 

 • Børne- og familieudvalget

  Du kan hente evalueringerne af forsøgene på Børne- og Familieudvalgets område her.(pdf)

  Det drejer sig om følgende forsøg:

  -Informeret samtykke til sundhedssamtaler på skoler
  -Aldersintegration og fleksibel holddannelse

  Tre andre forsøg blev  gjort unødvendige af folkeskolereformen og derfor ikke evalueret:

  - afskaffelse af udtalelse i faget idræt
  - målrettet anvendelse af elevplaner
  - idræt og fysisk aktivitet på 7.-9.

 • Sundheds- og forebyggelsesudvalget

  Du kan hente evalueringerne af forsøgene på Sundheds- og forebyggelsesudvalgets område her.(pdf)

  Det drejer sig om følgende forsøg:

  -Informeret samtykke om tandpleje
  -Vederlagsfri fysioterapi

 • Voksenudvalget

  Du kan hente evalueringen af forsøget på Voksenudvalgets område her.(pdf)

  Det drejer sig om følgende forsøg:

  - Bedre udnyttelse af afgiftsfrie busser

 • Økonomiudvalget

  Du kan hente evalueringerne af forsøgene på Økonomiudvalgets område her.(pdf)

  Det drejer sig om følgende forsøg:

  -Fritagelse fra ligestillingsredegørelse
  -Fritagelse fra havlårsregnskab
  -Forsøg på indkøbsområdet
  -Forsøg med gratis husleje til iværksættere i centerbyer
  -Gratis WiFi til turister og besøgende

 • Teknisk Udvalg

  Du kan hente evalueringerne af forsøgene på Teknisk Udvalgs område her.(pdf)

  Det drejer sig om følgende forsøg:

  -Forenklet procedure for overførsel fra landzone til byzone
  -Generelle dispensationer fra lokalplaner
  -Midlertidige aktiviteter som del af lokalplanens anvendelsesbestemmelser
  -Bagatelgrænse for udarbejdelse af kommuneplanstillæg ved nye lokalplaner
  -Uddelegering ved spildevandsplaner

Sidst opdateret: 28. marts 2017